Správa Sítě

Z OmISP Official Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Systém OmISP umožňuje spravovat neomezené množství počítačových sítí.

Upozornění

Správa sítě je v systému implementována jen v rozsahu nezbytně nutném pro správnou funkci poskytování služeb. Hlavní linie vývoje aplikace byla dosud směrována na poskytnutí a vyúčtování služby klientovi. V blízké době bude správa sítě rozšířena o monitorování stavu sítě a další potřebné věci.

Nejprve je nutné definovat síť kterou spravujeme a poté je možné definovat jednotlivá zařízení a služby na síti.


Třídy síťových rozhraní

Systém eviduje třídy síťových rozhraní to umožňuje mít přehled o používaných rozhraních v síti. Vše je tedy přesně klasifikováno dle požadavků každého správce. Nic není pevně omezeno.

Síťová zařízení

Síťová zařízení jsou základním stavebním prvkem každé počítačové sítě. Systém umožňuje správu síťových zařízení a jejich synchronizaci se systémem. Prozatím je zpracován import dat ze zařízení MikroTik. Systém je vytvořen tak, že je možné nezávisle dynamicky doplňovat různé importéry informací ze síťových zařízení. Získávání informací ze síťových zařízení , je samostatná obsáhlá kapitola.

Síťová rozhraní

Každé síťové zařízení disponuje jedním či několika síťovými rozhraními. Systém umožňuje přiřadit k zařízení neomezené množství síťových rozhraní a přiřazovat jim další atributy a služby. Např. IPv4,IPv6 adresy, PPPoE servery atd.

PPPoE Servery

Na síťové rozhraní je možné přiřadit PPPoE servery. PPPoE server je pak provázaný s PPPoE službami. Po nadefinování PPPPoE serveru, PPPoE služby u odběratele a síťového zařízení systém automaticky poskytne PPPoE službu klientovi i s přidělením požadovaných parametrů.

RADIUS Servery

Systém má implementováno vlastní podporu pro RADIUS ověřování. Umožňuje ověřování přístupu jednotlivých zařízení připojených do síťě, ověřovení a poskytnutí a vyúčtování služby uživateli (PPPoE, RADIUS).


NetFlow

NetFlow (flow-tools) sleduje datové toky na síti. Systém podporuje plnou konfigurovatelnost kolektorů a různé druhy akcí se získanými toky.