RADIUS

Z OmISP Official Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service, česky Uživatelská vytáčená služba pro vzdálenou autentizaci) je AAA protokol (authentication, authorization and accounting, česky autentizace, autorizace a účtování) používaný pro přístup k síti nebo pro IP mobilitu.

Implemetovaná podpora RADIUS služeb

OmISP má integrovanou podporu RADIUS serveru. Pomocí OmISP je možné provádět tyto akce s platfomou MikroTik

 • Možnosti neomezených konfigurací RADIUS serveru pomocí šablon
 • Ověřování uživatelů při přihlašování do systému MikroTik
 • Správa a ověřování uživatelů pomocí služby Hotspot
 • Správa a ověřování zařízení připojených do bezdrátové síťě
 • Správa PPP uživatelů
 • Přidělování IP adres pře DHCP - ZATÍM NENÍ IMPLEMENTOVÁNO

RADIUS server rozlišuje poskytované RADIUS/služby podle uživatelsky definovaných typů služeb.

Správa síťových přístupových zařízení

Přístup do šítě zprostředkovávají Network Access Server . OmISP umožňuje plnou správu.

Správa uživatelů

OmISP plně podporuje správu uživatelů včetně monitorování jejích aktivit a účtování služeb.

Správa skupin uživatelů

OmISP podporuje členění uživatelů do skupin.

Scénáře podporovaných konfigurací OmISP

Ověření přístupu do systému MikroTik

Seznam kroků v aplicaci OmISP

 1. Zobrazit detail Radius serveru
 2. V nástrojích RADIUS serveru v nástroji Služby zvolit Nová služba
 3. V zobrazeném formuláři vyplníme pole Např
  • Název - Přihlášení do Mikrotiku
  • Doména - login
  • Typ Služby - Přihlášení do Mikrotiku
  • Popis - Ověřování uživatelů do zažízení mikrotik
 4. Formulář odešleme
 5. Na detailu serveru v nástrojích uživatelé vytvoříme uživatele - netřeba více rozepisovat
 6. Přejdeme na detail uživatele a vybereme kartu služby
 7. Ve formuláíři zaškrtneme službu Přihlášení do Mikrotiku s doménou login a uložíme
 8. Na přehledu uživatele se daná služba zobrazí v sekci "Služby, které standa využívá"

Seznam kroků v systému MikroTik

 1. Přihlásíme se do Mikrotiku pod lokálním uživatelským účtem
 2. Vytvoříme nový radius server - je důležité správně nastavit doménu. V Našem případě se jedná o doménu "login". Pokud bude doména jiná než jsme je vyplněno u služby v aplikaci OmISP uživatel se do zařízení nepřihlásí. Místo adresy 1.1.1.1 přijde zapsat IP adresa skutečného RADIUS serveru s patřičným heslem. Timeout je nastaven ja 1500ms. Pokud je hodnota menší Mikrotik několikrát zopakuje odeslání žádosti, což generuje zbytečnou zátěž.
[admin@test_rb] > radius add address=1.1.1.1 secret=secret service=login timeout=1s500ms realm=login;
 1. Dále je Mikrotik třeba nastavit aby používal ověřování RADIUS
[admin@test_rb] > user aaa set use-radius=yes;

Tím je vše dokončeno. Nyní se stačit přihlástit do zařízení pod nově vytvořeným uživatelem

Ověření registrace zařízení do bezdrátové sítě

Ověření uživatele a poskytnutí služby Hotspot

Ověření uživatele a poskytnutí služby přes PPPoE

Systém poskytuje vlastní logiku poskytování služeb pomocí PPPoE a jejich vyúčtování. Služby sítě a účtování služeb propojuje subsystém poskytování služeb. V tomto případě se jedná o služby PPPoE.

Konfigurace serveru pomocí šablon

Možnosti neomezených konfigurací RADIUS serveru pomocí šablon