Hospodaření

Z OmISP Official Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Hospodaření účetní jednotky má na starosti ekonomické záležitosti. Tj. správu odběratů, dodavatelů, fakturaci služeb, prodeje, peněžní operace, úhrady a mnoho dalšího. Zde je uveden seznam funkcí systému od těch základních až po pokročilé.

Číselné řady dokladů

Číselné řady mají za úkol čislovat různé sady objektů. Mezi nejčastější patří

 1. Faktury
  1. Vystavené
  2. Přijaté
 2. Pokladní doklady
  1. Výdajové
  2. Příjmové
 3. Poskytované služby
 4. atd.

Prohlédněte si podrobné vysvětlení číselných řad.

Účetní jednotky

Prohlédněte si podrobné vysvětlení účetních jednotek.

Subjekty

Prohlédněte si podrobné vysvětlení subjektů.

Měny

Prohlédněte si podrobné vysvětlení měn.

Typy úhrad

Prohlédněte si podrobné vysvětlení typů úhrad.

Typy peněžních operací

Prohlédněte si podrobné vysvětlení typů peněžních operací.

Evidence produktů

Evidence produtků zjednodušuje a zrychluje práci v systému. Není neustále nutné zadávat různé parametry. Můžete si přečíst podrobnější informace o produktech.

Města

Prohlédněte si podrobné vysvětlení měst.

Pokladny

Pokladny umožňují přijímat nebo vydávat hotovostní platby. Systém podporuje neomezené množství pokladen. Po manipulaci s platbou je možné provést rovnou tisk pokladního dokladku klientovi, včetně kopie dokladu. Můžete si přečíst podrobnější informace o pokladnách.

Evidence bankovních účtů

Bankovní účet je typickou součástí subjektů. Systém umožňuje evidovat neomezené množství bankovních účtů a detailně s nimi manipulovat. Samozřejmou součástí je i import bankovních výpisů. Podrobná evidence všech transakcí Vám umožní mít perfektní přehled o Vaší platební bilanci, včetně poplatků zaplacených bance :-).Můžete si přečíst podrobnější informace o bankovních účtech.

Banky

Bankovní služby poskytuje bankovní subjekt svým klientům. Systém uchovává veškeré informace o bankách včetně osob zastupujících banků a veškerých kontaktů. Společně s bankovními účty systém eviduje přesný objem pohybu peněžních prostředků mezi subjekty. Jednoduše tak lze zjistit, kolik je bance zaplaceno na různých poplatcích.

Prohlédněte si podrobné vysvětlení bankovních institucí.

Měrné jednotky

Jednotka

Jednotka fyzikální veličiny je hodnota veličiny, které se na základě dohody přisuzuje číselná hodnota. Číselná hodnota veličiny je pak dána poměrem hodnoty veličiny k její jednotce tj. počtem jednotek v ní obsažených.

Měrné systémy

V historii se používaly různé měrné systémy. V současnosti je nejvíce platný metrický SI systém. Kromě toho existovaly nebo existují ještě tzv. nemetrické systémy, které předcházely metrickým systémům. Byly to tradičný systémy měrných jednotek. Měrné jednotky vycházely především z rozměrů lidského těla nebo nějakým způsobem souvisely s měřenou veličinou nebo s měřeným objektem.

Metrické jednotky, neboli též jednotky soustavy SI, jsou mezinárodně uznávaným standardem pro měření veličin, které se používají převážně v kontinentální Evropě a Asii.


Prohlédněte si podrobné vysvětlení měrných jednotek.

Sazby DPH

Prohlédněte si podrobné vysvětlení sazeb DPH.

Evidence subjektů

Subjekty jsou základním stavebním kamenem aplicakce OmISP. Systém rozližuje dva typy subjektů a jsou to "právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající" a "fyzická osoba". U každého subjektu se pak vyplňují odlišné informace. Můžete si přečíst i podrobný popis funcí a manipulací se subjekty.

Evidence účetních jednotek

Veškeré vedené evidence se vztahují k účetním jednotkám. Systém je od začátku veden jako multiuživatelský, takže je možné spravovat neomezené množství účetních jednotek. Můžete si přečíst i podrobný popis funcí a manipulací s účetními jednotkami

Evidence odběratelů

Účetní jednotka spravuje své odběratele. Odběrateli je možné vystavovat faktury, účtovat služby, vyplňovat kontaktní údaje, sledovat přehledy, zasílat zprávy atd. Můžete si přečíst i podrobný popis funcí a manipulací s odběrateli.

Evidence dodavatelů

U dodavatelů je možné si nastavit výši kreditu a splanost faktur. Dále je možné od dodavatelů vést evidenci přijatých faktur. V systému se pak zobrazí aktuální částka k uhrazení.

Evidence faktur

Přijaté faktury

Je možné evidovat přijate faktury od dodavelů a mít tak přehled o termínech uhrazení a aktualní výše neuhrazených faktur. Můžete si přečíst podrobnější informace o přijatých fakturách.

Vydané faktury faktury

V systému je možné vytvářet uživatelům faktury a rovnou je zasílt elektronickou poštou. Dále systém sleduje úhradu faktur, včetně finančních přehledů. Můžete si přečíst podrobnější informace o fakturaci odběratelům.

Účtování služeb

Účtování služeb propojuje poskytování služeb a jejich účtování. Pokud má uživatel odebírat služby je toto to správné místo kde služby definovat. Služby jsou řazeny do balíčků, takže je možné vše vyúčtovat na jeden účetní doklad. Momentálně je implementováno poskytování obecných služeb a PPPoE služeb. Jako další bude do systému implementována podpora HotSpot služeb a VoIP služeb.
Prohlédněte si podrobné vysvětlení účtování služeb.