Hospodaření/Měrné jednotky

Z OmISP Official Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Úvod do měrných jednotek

V historii se používaly různé měrné systémy. V současnosti je platný metrický SI systém. Jednotky SI a jejich definice určuje Bureaus International des Poids et Mesures ve francouzském Sévres.

Parametry odbjektu měrná jednotka

  • Název - Název měrné jednotky
  • Zkratka - Zkrata, která se používá pro zobrazení za počtem jednotek
  • Komentář - Místo k poznámkám

Jednotky SI

Mezinárodní soustava jednotek (Système International d‘Unités), která byla přijata mezinárodně Generálními konferencemi pro váhy a míry (CGPM – Conférence Générale des Poinds et Mesures).

  • Základní: metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, kandela, mol
  • Odvozené: kmitočet, výkon,…
  • Doplňkové: radián, steradián